Ga direct naar


headerimage

Appeltje voor de dorst

Zorgeloos genieten van uw oude dag, dat wilt u toch ook? Zorg er daarom voor dat uw oudedagvoorziening tijdig en goed geregeld is. Met alleen AOW en uw huidige pensioenvoorziening redt u het misschien niet. Story Pensioen & Inkomen brengt graag uw financiële toekomst in kaart.

Uw oudedagsvoorziening: meer dan uw pensioen

Om zorgeloos van uw oude dag te kunnen genieten, is het belangrijk om uw oudedagvoorziening goed te regelen. Het pensioen dat u tijdens uw werktijd opbouwt, als er al sprake is van een pensioenregeling, is vaak onvoldoende. Rekeninghoudend met de AOW, mag u maximaal 70% van uw laatstverdiende loon opbouwen. Veel mensen halen dit maximum echter niet. Er is dan sprake van een (aanzienlijk) pensioentekort. U zult tijdig andere voorzieningen moeten treffen om zeker te zijn van voldoende inkomsten om van uw oudedag te kunnen genieten.

'Hoe zit het eigenlijk met mijn pensioen? '

Een vraag die veel mensen zich op een zeker moment stellen is: ‘Hoe zit het eigenlijk met mijn pensioen?’  Dat geldt zeker voor mensen die meerdere werkgevers hebben gehad. Het antwoord vindt u snel en eenvoudig op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Al uw pensioenaanspraken in een overzicht.
Mijnpensioenoverzicht.nl is ontstaan op initiatief van de overheid. De overheid heeft enkele jaren geleden de pensioensector verplicht om iedereen vanaf januari 2011 overzicht en inzicht te geven in al hun pensioenaanspraken.

Wat u kunt vinden op mijnpensioenoverzicht.nl
- hoeveel pensioen heeft u bij welke pensioenuitvoerder(s) opgebouwd.
- hoeveel kunt u nog opbouwen tot aan de pensioenleeftijd bij ongewijzigde omstandigheden
- hoeveel nabestaandenpensioen is er
- wat zijn de AOW aanspraken

Heeft u na het zien van uw pensioenoverzicht vragen over uw pensioenafspraken of over uw vermogensopbouw, maak dan een afspraak met onze financieel adviseur en neem een uitdraai van het overzicht mee.

Aanvullende voorzieningen: wat is er allemaal mogelijk?

Spaar- en beleggingstegoeden en de (overwaarde van een) eigen woning zijn goede voorzieningen om uw oudedagvoorziening aan te vullen. Om zeker te zijn van voldoende inkomsten op uw oude dag, het bekende appeltje voor de dorst, kunt u uw pensioen ook aanvullen met:

  • Lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente: vul uw pensioentekort aan en profiteer van fiscaal voordeel

    Met een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrenterekening spaart of belegt u een bedrag voor later. Met de lijfrente kunt u uw pensioentekort dus verkleinen of opheffen. Heeft u een pensioentekort, dan mag u de lijfrentepremies - tot maximaal uw jaarruimte - aftrekken van uw belastbaar inkomen. U kunt een lijfrentevoorziening ook gebruiken om uw nabestaandenvoorziening te regelen.
  • Levensloopregeling: vervroegd met pensioen?

    De levensloopregeling is een verlofspaarregeling, maar biedt ook de mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan. Met de levensloopregeling spaart u vervangend inkomen tijdens een periode van onbetaald verlof, zoals ouderschaps- of zorgverlof. Met een levensloopregeling legt u een deel van uw salaris apart. Het opgebouwde kapitaal - dat wordt gespaard of belegd - kunt u gebruiken als inkomen tijdens uw verlofperiode of bijvoorbeeld van 62 tot 65-jarige leeftijd: als overbrugging tot uw AOW en pensioen worden uitgekeerd. Meer weten over de levensloopregeling?
  • Heeft u uw oudedagsvoorziening goed geregeld?

Bent u verzekerd van een goed inkomen op uw oude dag? Of bent u daar niet helemaal zeker van? Laat Story Pensioen & Inkomen naar uw situatie kijken. We vertellen u graag meer over pensioenen, lijfrentes, levensloopregelingen en inkomensverzekeringen.


Pensioentekort berekenen

Meer dan de helft van alle Nederlanders heeft een pensioentekort. Een pensioentekort ontstaat wanneer u niet deelneemt aan een pensioenregeling, geen optimale pensioenregeling heeft of niet voldoende pensioen opbouwt.

Koopsom berekenen

Wilt u weten wat een koopsom u op kan leveren?