Auto- en motorverzekeringen

Verzeker uw auto of motor (zakelijk en privé) tegen aanrijdingen, aansprakelijkheid, diefstal inbraak. We bieden altijd de juiste dekking tegen de juiste premie.

Bij schade staat u er uiteraard niet alleen voor. Wij helpen u bij het indienen van de schade en zien er op toe dat u krijgt waar u recht op hebt. 

Verzeker uw auto of motor tegen:

  • Wettelijke aansprakelijkheid 

  • Diefstal & Inbraak

  • Aanrijdingen

  • Eenzijdige ongevallen

  • Ruitbreuk

Aanvullende verzekeringen

 

Verkeersrechtsbijstandverzekering:

Een rechtsbijstandverzekering vergoedt juridische hulp bij het verhalen van schade. Soms moet er geprocedeerd worden om duidelijkheid te krijgen over de schuldvraag en/of de hoogte van het uit te keren bedrag. Meestal krijgt u ook juridische hulp bij geschillen die verband houden met het bezit van de auto. Bijvoorbeeld bij geschillen met dealers en garages.

 

Schadeverzekering inzittenden:

Met een schadeverzekering inzittenden heeft u recht op volledige vergoeding van door uzelf en uw passagiers geleden schade. De maximumuitkering bedraagt maar liefst 1 miljoen euro per gebeurtenis. Niet alleen materiële schade als kleding of bagage wordt vergoed, ook letselschade en smartengeld is gedekt.

Story Assurantiën:

Waar zekerheid begint!