WGA ERD en

Ziektewet ERD

Wanneer een (ex) werknemer na twee jaar ziekte nog steeds arbeidsongeschikt ontvangt hij of zij een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze uitkering komt gedurende maximaal 10 jaar voor rekening van de werkgever. U kunt ervoor kiezen om maandelijks wia-premies aan het uwv over te maken maar u kunt er ook voor kiezen om dit risico zelf te dragen en het geheel of gedeeltelijk te verzekeren. 

 

Wanneer kiezen voor eigen risico dragen? 

Is het risico dat uw werknemer een beroep moet doen op een WIA-uitkering laag? Dan kan het gunstig zijn om eigenrisicodrager voor de WGA te worden. In dat geval betaalt u alleen de basispremie. Als u vanaf 1 juli 2019 eigenrisicodrager voor de WGA wordt, dan betaalt UWV verder de uitkeringen van uw (ex-)werknemers die al een WGA-uitkering hebben. UWV neemt ook de re-integratie van deze (ex-)werknemers van u over.

Als ná uw overstap een werknemer recht krijgt op een WGA-uitkering, dan betaalt u deze de eerste 10 jaar zelf. Dit risico kunt u afdekken met een verzekering. Na 10 jaar betaalt UWV de uitkering. Ook worden zij verantwoordelijk voor de re-integratie. 
Heeft uw werknemer recht op een IVA-uitkering? Dan betaalt UWV deze uitkering. 

Hieronder ziet u de oorzaken van langdurig ziekteverzuim

Laat het inzichtelijk maken of eigen risico dragen voor u interessant is

Verzekeringen voor WGA ERD en Ziektewet ERD zijn producten waar onze zakelijke adviseurs u alles over kunnen vertellen. Zij maken graag voor u inzichtelijk wat de financiële voordelen zijn van een eventuele uittreding uit het publieke bestel. Het is immers zonde als u uw verzuim uitstekend in de hand heeft maar toch de hoge premies van UWV moet betalen. 

Onze adviseurs helpen u graag met een advies op maat zodat u zelf de afweging kunt maken om eigen risico drager te worden. 

Sinds 1956 betrouwbaar, deskundig en onafhankelijk!

De Story Groep beantwoordt sinds 1956 al uw vragen over pensioenen, verzekeringen, hypotheken en uw financiële situatie.

Maar ook voor bedrijven zijn we al jarenlang een deskundige en betrouwbare partner in het afdekken van risico's.

Waar zekerheid begint...

Story Assurantiën:

Waar zekerheid begint!